Kuntavaalit 2021

Laadukas koulutus kaikille järvenpääläisille

Järvenpään kouluverkosto pitää säilyttää riittävän laajana. Varsinkin alakoulujen tulisi olla lähellä ja ryhmien pieniä. On tärkeää, että lapsilla ja nuorilla on mahdollisuus tasalaatuiseen perusopetukseen asuinalueesta riippumatta. Laadukas koulutus vähentää eriarvoisuutta ja mahdollistaa tasa-arvoisemmat lähtökohdat eri taustoista tuleville. Myös lasten harrastustoiminta on tärkeässä roolissa lasten hyvinvoinnissa. Perusasteen opetuksen lisäksi, Järvenpäässä on jatkossakin oltava mahdollisuudet myös laadukkaisiin toisen asteen opintoihin.

Opetuksen laadun ja kouluverkoston lisäksi, on tärkeää huolehtia koulujen sekä koulumatkojen turvallisuudesta. Järvenpään koulujen huono sisäilmatilanne on aiheuttanut koulujen poistoa käytöstä ennenaikaisesti. Huono sisäilma on paitsi terveysriski rakennuksissa opiskeleville/työskenteleville, rakennusten vaihtamiskustannukset myös rasittavat kaupungin taloutta. Jatkossa onkin huolehdittava siitä, että kaupungin rakennukset rakennetaan ja niiden kunnossapidosta huolehditaan niin, että ne säilyvät sisäilmaltaan terveinä koko käyttöikänsä ajan. Kiusaamisen ennaltaehkäisyn eteen on tehtävä jatkuvasti töitä kouluissa. Kiusaaminen jättää pysyvät jäljet ja vaarantaa keskittymisen itse opetukseen. 


Viihtyisä kaupunki

Päätöksenteolla on huolehdittava, että Järvenpää on jatkossakin vetovoimainen kaupunki. Pelkkä vetovoima ei kuitenkaan riitä, vaan Järvenpään on myös pidettävä kiinni nykyisistä ja tulevista asukkaistaan tarjoamalla tulevaisuudessakin paras paikka asua ja elää. Tässä tavoitteessa kaavoitus on erittäin tärkeässä roolissa. Kasvaessaan kaupunki muuttuu, kaavoituksella määritellään minne ja miten.

On huolehdittava siitä, että asuinalueet pysyvät väljinä. Luonnossa oleminen lisää hyvinvointia. Lähiulkoilualueet tulee säilyttää ja uusilla asuinalueilla huolehtia ulkoilureiteistä sekä muista virkistysmahdollisuuksista. Korkea rakentaminen tulisi keskittää radan välittömään läheisyyteen ja keskustaan. On huolehdittava, että palvelut ovat kaikkien kaupunkilaisten saatavilla tasapuolisesti asuinalueesta riippumatta.


Yhdessä enemmän

Politiikka on yhteispeliä. Kaikilla on kuntapolitiikassa sama päämäärä - parempi Järvenpää. Tämä on päätöksentekijöiden hyvä muistaa kaikissa tilanteissa. Asukkaiden osallistaminen päätöksenteossa on erittäin tärkeää, jotta tehdyt päätökset miellyttävät mahdollisimman monia ja jotta kaupunki olisi asukkaidensa näköinen. Tehdään Järvenpäästä yhdessä Suomen paras kaupunki!


Vaalikonevastauksiani

Muita linkkejä